ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Frézování elektromechanickou spirálou

Tato forma suchého čištění odpadů je vhodná pro použití ve vnitřních prostorách, protože při jejím použití nehrozí vyplavení nečistot. Pomocí stroje (napájení 220V, AKU) a spirály je možné uvolnit ucpané odpady o průměru 20 až 250 mm v délce až 40 metrů. Frézovací zařízení je plně mobilní a je možné s ním pracovat i ve stísněných prostorách.
Frézování dobře vyčistí domovní odpady, odpadní stupačky, dešťové vpustí a veškeré potrubí a odtoky uvnitř budov (umyvadla, výlevky, dřezy, sprchové kouty, toalety, pisoáry). Pomocí elektromagnetické frézy lze odstranit také v kanalizaci vrostlé kořeny, silně zatukované potrubí, močový a vodní kámen.

 

 

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Nejčastějším způsobem čištění kanalizací je tlakové čištění pomocí vodního paprsku, kdy je do potrubí čerpadlem vháněn silný proud vody. Zařízení pro tlakové čištění kanalizace je součástí vozidla, do jehož vybavení patří nádrž s vodou, vysokotlaké čerpadlo umožňující regulovaný průtok vody, hadice s tryskami a samostatná pohonná jednotka.
Tlakem vodního proudu jsou čištěny zejména dešťové a splaškové stupačky včetně odpadů, domovní přípojky, kanalizační řady, odpady WC, výlevky, dešťové a dvorní vpusti, jímky, šachty, silně zatukovaná kanalizace u výrobních provozů.

 

 

RIDGID FLEX SHAFT K9

Vysokootáčkový stroj sloužící k dočištění stěn, zejména odtoků od dřezů a umyvadlem, případně připojovacího potrubí od pisoárů. Čištění probíhá za současného dohledu TV kamery, je tedy rychlé a efektivní.

 

 

PICOTE

 

Vysokootáčkové stroje sloužící pro mechanické čištění různých druhů potrubí, zejména litinových stoupaček. Dlouhý bovden přenáší otáčivou sílu silného motoru umístěného na robustním rámu.